Pada masa pendudukan Jepang, B.M. Diah bekerja sebagai pemimpin harian Asia Raya. Walaupun dia bekerja di surat kabar bentukan Jepang, tetapi B.M. Diah bersama kawan-kawannya seperti Chairul Saleh, Soekarni, Wikana membentuk gerakan Angkatan Baru. Tujuan gerakan tersebut adalah ….

Diah bersama kawan-kawannya seperti Chairul Saleh, Soekarni, Wikana membentuk gerakan Angkatan Baru. Tujuan gerakan tersebut adalah

Pada masa pendudukan Jepang, B.M. Diah bekerja sebagai pemimpin harian Asia Raya. Walaupun dia bekerja di surat kabar bentukan Jepang, tetapi B.M. Diah bersama kawan-kawannya seperti Chairul Saleh, Soekarni, Wikana membentuk gerakan Angkatan Baru. Tujuan gerakan tersebut adalah ….