Bodo lemesna ?, hitut lemesna ?, montong lemesna ?, deleng lemesna ?


Bodo lemesna ?
hitut lemesna ?
montong lemesna ?
deleng lemesna ?

– kalau kita melihat pertanyaan ini sering tidak menemukan jawaban dan cara penyelesaianya. kita sudah mencarinya kesana sini diinternet. Untuk menyelesaikan pertanyaan yang sulit tersebut, faq.co.id telah menyiapkan soal beserta caranya. Mulai dari kelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 juga tersedia secara gratis.

diharapkan dengan adanya jawaban soal ini dapat mempermudah kamu dalam belajar di rumah maupun disekolah saat diberikan tugas. oke teman teman jangan berlama lagi mari simak penjelasan lengkapnya dibawah ini ya.


Bodo lemesna ?
hitut lemesna ?
montong lemesna ?
deleng lemesna ?

ISI JAWABAN :

1. Bodo sinonimna belet, tapi bodo teu aya kecap lemesna. Biasana, pikeun ngalemesan kecap bodo, sok digunakeun gaya basa eufimisme atawa gaya basa rautan, gaya basa rautan tina kecap bodo nyaeta “kirang”. Conto kalimahna : “Muhun eta murangkalih teh di sakolana rada kirang”, “rada kirang” sarua hartina jeung “rada bodo”.
2. Hitut lemesna bobos.
3. Montong sinonimna ulah jeung entong, tapi montong teu aya kecap lemesna. Kecap lemes pikeun montong sok biasa digunakeun “teu kenging”.
4. Deleng lemesna teleng atawa juling.

itulah kunci jawaban dan rangkuman mengenai pertanyaan


Bodo lemesna ?
hitut lemesna ?
montong lemesna ?
deleng lemesna ?

. semoga bermanfaat untuk adik dan teman teman semua. nantikan jawaban lainya hanya di situs faq.co.id ini. Terimakasih semoga dapat nilai yang bagus dan dapat juara